Tại sao có những ngọn núi?


Trong nhiều thế kỷ, bề mặt trái đất đã được nhăn nheo và creased, làm cho blistencies với hố. Hố là những thung lũng mà sông thường chảy. Các vỉ là đồi núi.

Hàng triệu năm trước đây, trong những phần ngày nay của dãy núi, có những hố biển lớn, nơi mà các trầm tích dày đặc được gọi là geosenklinal được tích lũy. Trong khi các chương trình biển đang dần bị sụp đổ, họ đã thực hiện các sự kiện mặt đất hỗn hợp. Cùng lúc đó, các chuyển động của lớp vỏ trái đất đã làm cho những áp lực rất lớn, gây ra các lớp trầm tích để từng bước dần, sau đó Blistering, và sau đó giảm dần. Trong khi đó, các đá tinh thể cuối cùng được hình thành.