Dlaczego istnieją góry?


Przez wieki, powierzchnia ziemi była pomarszczona i gniewnie, co blistencies z dołów. Doły to doliny, w których często przepływa rzeka. Pęcherze są wzgórza i góry.

Miliony lat temu, w dzisiejszych częściach gór, istniały duże doły morskie, w których zgromadzono gęste osady o nazwie geosenklinal. Podczas gdy morskie boty powoli zapadały, wykonywały mieszane wydarzenia naziemne. Jednocześnie ruchy skorupy ziemskiej wywierały olbrzymie naciski, powodując stopniowe rozdrobnienie warstw osadów, a następnie powstawanie pęcherzy, a następnie zwężenie. Tymczasem kryształowe skały zostały ostatecznie uformowane.