Zašto ima planina?


Tijekom stoljeća, površina zemlje bila je naborana i napukvana, čineći blistencije s jame. Jame su doline gdje rijeke često teku. Blisteri su brda i planine.

Prije milijune godina, u današnjim dijelovima planina, bile su velike morske jame, gdje su akumulirani debeli depoziti sedimenta koji se nazivaju geosenklinal. Dok su se morski roboti polako urušavali, izvodili su miješane događaje na tlu. U isto vrijeme, pokreti Zemljine kore su bili veliki pritisci, uzrokujući da se slojevi sedimenta postupno raspadnu, zatim mjehurići, a zatim su bili premazani. U međuvremenu, Crystal Rocks je na kraju formirana.