Proč jsou tam hory?


Během staletí byl povrch země vrásčitý a zmačkaný a dělal puchýny s jámy. Jámy jsou údolí, kde řeky často proudí. Puchýři jsou kopce a hory.

Před milióny let, v dnešních částech hor, byly velké mořské jámy, kde se nahromadily husté usazeniny sedimentu zvané geosenklinální. Zatímco mořské bažky se pomalu hroutovaly, prováděli smíšené pozemní akce. Zároveň pohyby zemské kůry způsobily enormní tlaky, takže se vrstvy sedimentu postupně zhroutilo, pak se puchývaly a pak se zúžily. Mezitím byly křišťálové skály zformované.